Integritetspolicy och GDPR

 

Vi på VärnaBo Fastigheter värnar att du ska känna dig trygg med den behandling av dina personuppgifter som kan ske när du är hyresgäst hos oss eller i andra sammanhang är i kontakt med oss. Personuppgifter är information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel ett namn, en adress, ett telefonnummer, en e-postadress eller inkomstuppgifter. 

Vilka personuppgifter sparar vi?

De personuppgifter du fyller i vid en intresseanmälan lagras hos oss. 

Vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter till någon tredje part. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara till polisen eller annan myndighet.

 

VärnaBo AB Fastigheter

Skolgatan 1 A

331 31 Värnamo

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter